Ski Speed Zone + 10 Ti Nx 12 Konec - Eurofuncenter