Snowboard wax and edge tools

Holmenkol
Alphamix
€15,99
Holmenkol
Basebrush Copper
€26,99
Holmenkol
Basebrush Horsehair
€14,99
Holmenkol
Basebrush Nylon
€14,99
Holmenkol
Board/Freeridefix
€119,99
Holmenkol
Diamond File World Cup Coarse
€34,99
Holmenkol
Diamond File World Cup Fine
€34,99
Holmenkol
Diamond File World Cup Medium
€34,99
Holmenkol
Electronic Racingwaxer 230V
€159,99
Holmenkol
Fx Strips Transparant
€6,99
Holmenkol
Indoor Hot Wax 150 Gram
€17,99
Holmenkol
Natural Skiwax Paste
€12,99
Holmenkol
Natural Skiwax 2X35 Gr
€8,99
Holmenkol
Plastic Scraper 3Mm
€5,99
Holmenkol
Racing Base Lf21
€49,99
Holmenkol
Racing File M-Mini
€15,99
Holmenkol
Racing File Mmaxi
€19,99
Holmenkol
Racingbase Lf21 2X 35 Gram
€22,99
Holmenkol
Semi Edger
€39,99
Holmenkol
Smart Waxer 230V
€59,99
Holmenkol
Speedbrushset
€299,99
Holmenkol
Sport Hygienic 125 Ml
€11,99
Holmenkol
Wax Ab 250 Mm
€12,99
Holmenkol
Wax Fleece
€14,99