Roxy ladies eskimo fleece white by Eurofuncenter - Eurofuncenter